1
solutions
2
explore
3
get started

بزرگترین مجتمع فرآوری روده طبیعی گاوی و گوسفندی در ایراندارای کد بهداشتی از اتحادیه اروپا به شماره 72033
دارای استاندارد بین المللی HACCP مواد غذایی
بزرگترین صادر کننده روده طبیعی گاوی و گوسفندی در ایران
صادر کننده برتر سال 88
صادر کننده نمونه سال 89

سورت کردن

سورتچی های زبده شرکت روده ها را از لحاظ کالیبر در قسمت گوسفندی از 16 تا28 میلیمتر و در قسمت گاوی از 37 تا 50 میلیمتر در 3 سطح کیفی و طبقه بندی (سورت ) نموده هر کالیبر را در ظرف مخصوص به قسمت بعد منتقل می کنند.

متراژ

در این قسمت هر کالیبر به وسیله چوب متر در 91 متر یا 100 یارد وبه صورت یک هنگ بسته میشود. همچنین در قسمت حلقه رنگی مخصوص هر کالیبر که رنگ قراردادی و بین المللی می باشد به روده بسته شده و به قسمت بعد تحویل داده می شود.

کنترل کیفیت

هر کالیبر و درجه ای توسط سر کارگر مربوطه به میزان 10% مورد بررسی قرار می گیرد.و در صورت اشکال به سورتچی مربوطه ارجاع می شود در غیر این صورت به قسمت بعدی تحویل داده میشود.

ارتباط با ما

آدرس

تهران، جاده ورامین، نرسیده به پلیس راه قرچک - حسنک، شرکت تبریزهنگ
شماره های تماس

مدیریت:
95 29 171 0912
مسئول روابط خارجی:
92 49 136 0912
دفتر:
05 06 3614 – 021
06 57 3614 – 021
فکس

11 88 3612 – 021

This post is also available in: English