روده طبیعی گاوی و گوسفندی

آوریل 17, 2021

کاربردهای اصلی بسته های غذایی

مقدمه هر بسته دارای چندین عملکرد اصلی با ساختار منظم است. اساساً این عملکردها عبارتند از: الف) نگهداری ، ب) محافظت، ج) حفظ ، د) راحتی […]
آوریل 17, 2021

مواد مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایی (تاریخچه بسته بندی و توابع)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حلقه زنجیره تأمین و نگرانی مشتری وجود دارد ، یک روش بسته بندی مناسب و ایمن ویژه برای […]
آوریل 17, 2021

بسته بندی به عنوان یک ابزار ارتباطی

مقدمه طراحی بسته بندی برای مصرف کننده در محل فروش و همچنین در زمان دست زدن به آینده و استفاده از محصول تأثیر می گذارد. این […]
آوریل 17, 2021

مبانی انجماد مواد غذایی

مقدمه انجماد یکی از آسان ترین ، سریع ترین ، همه کاره ترین و راحت ترین روش های نگهداری مواد غذایی است. غذاهای منجمد به طور […]